نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

این نمایشگاه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و با همت بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) ایجاد شده است.
_____________________________
آدرس:
مشهد، وکیل آباد 70 ، بلوار شهید برونسی
بعد از مجتمع شهید رفیعی
نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی

آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

۶۳ مطلب توسط «مسعود تکلو» ثبت شده است

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن(تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلا پنج فقره است:ار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا معینی دبیر علمی نخستین همایش اقتصاد مقاومتی سندی ارائه کرد که در آن آمده بود: 12 نفر از علمای اصفهان در سال 1324قمری ( 109 سال پیش) بیانیه‌ای در رد مصرف کالای خارجی و تاکید بر مصرف کالای داخلی امضا کردند.

بیانیه جمعی از علمای اصفهان (در یک قرن پیش):

 

بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی‌خوانیم

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن(تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلا پنج فقره است:

اولا: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قردادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعا: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.

خامسا:‌ وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به منزل او نمی‌رویم. زیرا که آیات باهره (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین - و لاتسرفوا ان الله لایحب المسرفین - و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه) و حدیث: (لا ضرر و لاضرار). ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مُسری است و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می‌نگیریم.

امضای آقایان کرام و علماء‌ فخام کثرالله امثالهم:

1- ثقة‌الاسلام آقای حاج‌آقا نورالله. 2 - حسین بن جعفر الفشارکی، 3 - حجةالاسلام آقانجفی، 4- شیخ مرتضی اژه، 5 - آقا میرزا محمدتقی مدرس، 6- حاجی سیدمحمد باقر بروجردی، 7- آقا میرزا علی محمد، 8- حاجی میرزامحمد مهدی جویباره، 9- سیدابوالقاسم دهکردی، 10- حاجی سیدابوالقاسم زنجانی، 11- آقامحمد جوادقزوینی، 12- سیدمحمد رضا شهیر به آقا میرزای مسجدشاهی، 13 - حاجی آقا حسین بیدآبادی

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910228000692#sthash.sinmuzK5.dpufگزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرضا معینی دبیر علمی نخستین همایش اقتصاد مقاومتی سندی ارائه کرد که در آن آمده بود: 12 نفر از علمای اصفهان در سال 1324قمری ( 109 سال پیش) بیانیه‌ای در رد مصرف کالای خارجی و تاکید بر مصرف کالای داخلی امضا کردند.

بیانیه جمعی از علمای اصفهان (در یک قرن پیش):

 

بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی‌خوانیم

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن(تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلا پنج فقره است:

اولا: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قردادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعا: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.

خامسا:‌ وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به منزل او نمی‌رویم. زیرا که آیات باهره (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین - و لاتسرفوا ان الله لایحب المسرفین - و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه) و حدیث: (لا ضرر و لاضرار). ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مُسری است و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می‌نگیریم.

امضای آقایان کرام و علماء‌ فخام کثرالله امثالهم:

1- ثقة‌الاسلام آقای حاج‌آقا نورالله. 2 - حسین بن جعفر الفشارکی، 3 - حجةالاسلام آقانجفی، 4- شیخ مرتضی اژه، 5 - آقا میرزا محمدتقی مدرس، 6- حاجی سیدمحمد باقر بروجردی، 7- آقا میرزا علی محمد، 8- حاجی میرزامحمد مهدی جویباره، 9- سیدابوالقاسم دهکردی، 10- حاجی سیدابوالقاسم زنجانی، 11- آقامحمد جوادقزوینی، 12- سیدمحمد رضا شهیر به آقا میرزای مسجدشاهی، 13 - حاجی آقا حسین بیدآبادی

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910228000692#sthash.wmlv3kaw.dpuf

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن(تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلا پنج فقره است:

اولا: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قردادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

رابعا: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.

خامسا:‌ وافوری و اهل وافور را احترام نمی‌کنیم و به منزل او نمی‌رویم. زیرا که آیات باهره (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین - و لاتسرفوا ان الله لایحب المسرفین - و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه) و حدیث: (لا ضرر و لاضرار). ضرر مالی و جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و مُسری است و خانواده‌ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می‌نگیریم.

امضای آقایان کرام و علماء‌ فخام کثرالله امثالهم:

1- ثقة‌الاسلام آقای حاج‌آقا نورالله. 2 - حسین بن جعفر الفشارکی، 3 - حجةالاسلام آقانجفی، 4- شیخ مرتضی اژه، 5 - آقا میرزا محمدتقی مدرس، 6- حاجی سیدمحمد باقر بروجردی، 7- آقا میرزا علی محمد، 8- حاجی میرزامحمد مهدی جویباره، 9- سیدابوالقاسم دهکردی، 10- حاجی سیدابوالقاسم زنجانی، 11- آقامحمد جوادقزوینی، 12- سیدمحمد رضا شهیر به آقا میرزای مسجدشاهی، 13 - حاجی آقا حسین بیدآبادی

تذکر: این قرارداد در تاریخ 12 جمادی‌الاول 1324 به امضاء رسید.

به دنبال این قرار داد،علمای دیگر هم با صدور اعلامیه به آن پیوستند و این به گونه ای بود که دولت انگلستان را به عکس العمل واداشت و چارلز مارلینگ،کاردار سفارت انگلیس به میرزا حسن خان مشیرالدوله(وزیر امور خارجه ایران) در نامه ای نوشت:

جناب مستطاب... از اصفهان به دوستدار اطلاع رسیده که در کار ترتیبی هستند که نگذارند استعداد اروپایی!!! به فروش برسد و به خریداران ایرانی که اهمیت دارند،اعلام کرده اند که به کلی ترک معامله نموده و به مهلت چهار ماهه محاسبات خود را با تجارت خانه های اروپایی قطع کنند.... چون مبلغ زیادی سرمایه ی انگلیسی در این کار است،اگر این کار غیر صحیح را بگذارند امتداد پیدا کند،به سرمایه مزبور خطر فاحش وارد خواهد آمد.از جناب مستطاب عالی خواهشمندم مقرر احکام لازمه به کارگزاران اصفهان صادر شود که از اقدامات فتنه انگیز این اشخاص فورا دارند!

۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۱ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۲۷
مسعود تکلو

صهیونیسم نقشه نابودی بشر غیر یهودی را سالیان بسیاری است که طراحی نموده و برای رسیدن به هدف خویش از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. چرا که برتری یهود بر سایر انسانها و حیوان بودن سایر نژادها جزء اعتقادات تحریف شدۀ یهود است.

استفاده از شیوه های مختلف و ضد انسانی، مبارزه با باورها، مبارزه با سنت و فرهنگ ملل، ربودن اندیشه ها و مغزها و و مبارزه با شیوه ی اصیل زیستن ادیان و فرهنگها مهمترین شیوه هایی هستند که
صهیونیست ها در رسیدن به اهداف خویش به کار بسته اند.

در این میان از جدی ترین روش هایی که سالهاست از آن بر علیه ملل بهره می جویند، آسیب به سلامت ملل از طریق عادات غذایی است، فاسد نمودن غذاها، تغییر ذائقه ها، ورود مواد مضر به غذاها و تغییر ظروف برای پخت غذا همه شیوه هایی هستند که صهیونیست به کمک آنها ضربه ی سهمگینی به جوامع وارد ساخته است.

این دشمن قسم خورده بشریت نقشه های خویش را بسیار هوشمندانه و با دقت و در طی یک برنامه ریزی دراز مدت انجام می دهد. به گونه ای که جوامع، تغییرات اتفاق افتاده را حس نمی کنند.

غنای فرهنگی، علمی و دینی ایران و اسلام باعث شده که نوک پیکان صهیونیست، سالیان سال به سوی ایران و اسلام باشد.

صهیونیست ها برای آلودگی سه ماده ی حیاتی آب، نمک و روغن برنامه ریزی اساسی و طولانی مدت داشته اند و اولین ماده ای که در ایران آلوده نموده اند آب است.

این کار را شخصی به نام مستر هُمفر (mester Homfer) که بنیانگذار وهابیت است، آغاز نمود. این فرد دربارۀ مبارزه با ایرانیان این گونه می گوید:« همه ی ایرانی ها یک چاه در خانه شان دارند که باید این آب سالم را از آنها گرفت.»

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۳ ۲۲ دی ۹۳ ، ۰۰:۴۶
مسعود تکلو

در ادامه میتوانید موزیک ویدئوی «لبیک» را دانلود کنید.

خواننده و آهنگساز : حامد زمانی

شاعر: علی فرذوسی

تنظیم: امیر جمال فرد

مدیر تولید: محمد کوکبیان

کارگردان : محمد و حسین بوشهری

تهیه کننده : نصر تی وی

لینک دانلود:

دانلود با حجم 25 مگا بایت

___________________________________________________________________________

پ.ن:

1 . با تشکر از شاهد صادق پور ، پیمان زنگنه ، بهمن غلام آرا ، حامد پاشایی(به نقل از وب سایت حامد زمانی)

2 . طراحی پوستر دوم از سروش کریمی_(طراح سایت سنگری در دیار باران)

3 . در ادامه مطلب گزارشی از رونمایی نماهنگ لبیک آمده است که خواندنش خالی از لطف نیست...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۲ ۱۸ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۰
مسعود تکلو

آهنگساز: حامد زمانی

شاعر: علی فردوسی

تنظیم کننده : امیر جمال فرد

تهیه کننده : جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

طراحی کاور : مهدی متوسلی

**************************************

لینک دانلود ثریا:

دانلود با حجم ۹ مگابایت

دانلود کلیپ آهنگ با حجم 50.42 مگا بایت


برگرفته شده از darichehentezar.blog.ir
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲ ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۱:۱۱
مسعود تکلو

در این پست قصد داریم یک حلوای بسیار سریع و سالم و مقوی بهتون معرفی کنیم که طبیعت گرمی دارد و  وجود موادی همچون زعفران و عسل عطر و طعم خوبی به این حلوا میدهد.

حلوای عسل دسر مناسبی برای مهمان نوازی کدبانوهای ایرانی ست.

مواد لازم:

آرد گندم  سبوس‌دار                                              3 قاشق

 روغن کنجد                                                       4قاشق

 کره محلی یا روغن گوسفندی                                 2-3 قاشق 

گلاب                                                                 4 قاشق

زعفران ساییده                                                     1/2 قاشق چایخوری

عسل طبیعی                                                       4 قاشق

روش پخت:

نکته خیلی مهم:

1. آرد نباید در روعن سرخ شود.

2. عسل نباید داغ شود به همین دلیل  در مرحله پایانی که مواد کمی خنک‌تر شده اضافه می‌کنیم.

زعفران ساییده را داخل گلاب حل می‌کنیم

آرد را داخل ظرف بدون روغن تفت می‌دهیم تا رنگ آن کمی تیره تر شود. شعله را کم کرده، حالا روغن کنجد را اضافه کرده کاملا مخلوط کرده و بلافاصله خاموش می‌کنیم و کره را هم اضافه کرده و گلاب  آماده را هم اضافه می‌کنیم و سریع مواد را هم می‌زنیم تا یکنواخت شود حالا عسل را اضافه کرده و باز هم کاملا مخلوط می‌کنیم.

مزاح غذا:

آرد گندم: گرم و تر    روغن کنجد: گرم و خشک   کره محلی یا روغن گوسفندی: گرم و تر   گلاب :گرم تر  زعفران: گرم و خشک   عسل: گرم

مجموعا این حلوا گرم است. 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲ ۱۱ دی ۹۳ ، ۱۹:۲۶
مسعود تکلو

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ‎تر بر روی لینک بهترین ظرف برای غذا پختن کلیک کنید.

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۲ ۱۰ دی ۹۳ ، ۱۰:۵۱
مسعود تکلو

خاکشیر با آب داغ و عسل: دو قاشق غذاخوری خاکشیر را با یک لیوان آب­جوش و یک قاشق غذا خوری عسل مخلوط کرده و درب آن را بگذارید و بعد از ده دقیقه آن را بنوشید و مدتی به این کار مداومت کنید.

این کار ضمن رفع یبوست، باعث روشن شدن پوست چهره شما می­شود.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۲ ۱۰ دی ۹۳ ، ۱۰:۱۵
مسعود تکلو

به مناسبت یوم الله ۹ دی، آهنگ جدید حامد زمانی به نام «۹ دی» را با لینک مستقیم جهت دانلود به اشتراک گذاشتیم.

آهنگساز : حامد زمانی

شاعر : جواد محمد زمانی

تنظیم کننده: امیر جمالفرد

طراحی کاور : مهدی متوسلی

لینک دانلود:

نُه دی

حجم: 13 مگا بایت

_______________________________________________________________

پ ن :

به گفته مدیریت سایت حامد زمانی، موزیک ویدئو لبیک آماده و تحویل صدا و سیما شده است و به محض پخش از شبکه های صدا و سیما برای دانلود روی سایت قرار خواهد گرفت.

آهنگ «ثریا» هم بعد از پخش از تلویزیون برای دانلود روی سایت قرار می گیرد. آقای زمانی در برنامه این هفته «ثریا» هم حضور نخواهند داشت.


برگرفته شده از darichehentezar.blog.ir

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۲ ۱۰ دی ۹۳ ، ۰۹:۵۲
مسعود تکلو

روغن نباتی

حجم: 1.77MB

مواد غذایی

حجم: 1.77MB

نوشابه

حجم: 5.42MB

جهت دریافت بقیه سخنرانی های صوتی "انقلاب تغذیه" ، همه روزه از ساعت 10 صبح الی 19 شب به  دفتر مدیریت نمایشگاه، آقای کوهرو  مراجعه نمایید...

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۳ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۷:۵۸
مسعود تکلو

مواد لازم:

برنج                                                   1 پیمانه

نخود                                                  1/2 پیمانه

ماست چکیده طبیعی و سالم                2/5 پیمانه

گشنیز  خرد شده                                100 گرم

شوید خرد شده                                  100 گرم

پیاز خرد شده                                     1عدد                      

سیر خرد شده                                    8 حبه                        

روغن زیتون                                         6 قاشق

نمک دریا                                             کمی

روش پخت:

برنج و نخود را شسته  در ظرف مسی یا سنگی با 8  لیوان آب بار می‌گذاریم جوش که آمد کف روی آن را می‌گیریم، پیاز را هم اضافه کرده حرارت را کم می‌کنیم.حدود 3 ساعت بعد می‌پزد .حالا نوبت شوید و گشنیز  است که آن را هم اضافه می‌کنیم و حدود 15 دقیقه باید بپزد .ماست را در آب حل کرده و داخل آش می‌ریزیم و مرتب هم می‌زنیم تا به اصطلاح ماست نبرد .در پایان سیر و نمک را اضافه می‌کنیم و 2 دقیقه بعد شعله را خاموش می‌کنیم.غذا را در ظرف می‌کشیم و روی آن روغن زیتون می‌ریزیم و میل می‌کنیم . 

مزاج غذا:

برنج: سرد و خشک    نخود، شوید، پیاز، سیر، روغن زیتون: گرم و خشک

گشنیز: سرد و تر   نمک دریا: گرم و خشک  ماست: سرد و تر

مزاج این غذا جمعا سرد و تر است.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۳ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۷
مسعود تکلو

لطفا اطلاعرسانی شود...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۴:۰۱
مسعود تکلو

سلامتی و سالم ماندن واقعاً یکی از برترین و بهترین نعمات خداوند میباشد بگونه ای که از قدیم گفته اند عقل سالم در بدن سالم می باشد و امروزه افرادی که از این نعمت سلامتی و تغذیه مناسب برخوردارند دارای عقل و بدن سالمی هستند و در نتیجه در جامعه افرادی موفق و بشاش هستند.
آقای جمشید خدادادی با این پرسش که اگر قرآن معجزۀ خداوند است پس حتماً چیزهایی راجع به غذای انسان و نیز درمان بیماریهای انسان نیز باید در قرآن باشد به سراغ این معجزۀ الهی رفت و اکنون پس از سیزده سال تحقیق و مطالعه به حول و قوۀ الهی قادر به درمان اغلب بیماریهای لاعلاج مثل سرطان و MS میباشد. درمان ایشان فقط با تغییر رژیم غذایی بیمار است.

 مقدمه : جملاتی کوتاه از یک مرد الهی        download

   سخنرانی دوم ... استاد خدادادی                 download  

 سخنرانی سوم ... استاد خدادادی               download

 سخنرانی چهارم ... استاد خدادادی             download

 سخنرانی پنجم ... استاد خدادادی               download

 سخنرانی ششم ... استاد خدادادی              download

 سخنرانی هفتم ... استاد خدادادی               download

 سخنرانی هشتم... استاد خدادادی              download

 سخنرانی نهم  .... استاد خدادادی             download

 سخنرانی دهم  ... استاد خدادادی             download

 سخنرانی یازدهم... استاد خدادادی           download

سخنرانی استاد خدادادی در دانشگاه تهران download

سخنرانی استاد خدادادی در دانشگاه تهران download

منبع: http://www.salemim.com

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۳ ۰۷ دی ۹۳ ، ۱۳:۴۵
مسعود تکلو

سلام علیکم. در این پست میخواهیم شما رو با موج مردمی

                                                    "ما عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم"

                                                                                                           آشنا کنیم.

عزیزانی که به هر نحوی میتونن در این طرح شرکت کنم، کافیه عکس یا طرح خود رو به لینک زیر ارسال کنن و در این موج جهادی شرکت کنن...

تصاویر و طرح های خود را به
              info@khamenei.ir
                                                                       بفرستید...
آدرس صفحه مذکور در وب سایت مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، جهت آشنایی با طرح های ارسالی دیگران :

۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۲ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۹:۱۴
مسعود تکلو

امروز میخواهیم درمورد مضرات چای سیاه صحبت کنیم.

مضرات چای مصرفی ما:

1 . مزارع این گیاه نیاز به سمپاشی ندارند و هیچ چرنده، پرنده، حشره و ... به آن نزدیک نمی شود. اگر در بین علوفه چهارپایان (هر نوع که باشند) حتی کمی برگ چای باشد، حیوان به محض جویدن آنها را از دهانش بیرون می ریزد!

2 . اولین وارد کننده تخم این گیاه به ایران در اوایل دوره قاجار انگلیسی ها بودند. در یکی از نامه هایی که به دربار قاجار نوشته شده است آمده: «چرا می خواهید گیاهی را در ایران رواج دهید که حتی الاغ ها از نزدیک شدن به مزارع آن خودداری می کنند! چای مولد سودا در بدن و سودا مقدمه سرطان است!»

3 . «پلی فنول» یکی از مواد آروماتیک است که چای هم این ماده را دارد. فنول یک ماده دارای ترکیبات حلقوی است که بر روی پوست، کبد و سیستم گوارش اثرات نامطلوبی می گذارد. جالب اینجاست که قریب به اتفاق مواد معطر شیمیایی که در کارخانجات به چای اضافه می کنند هم جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند! (گل بود به سبزه هم آراسته شد!!)

4 . مصرف چای (خصوصاً پس از غذا که سال هاست عادت بسیاری از ایرانیان شده است) جلوی جذب آهن معدنی موجود در غذاها توسط بدن را می گیرد که در نتیجه منجر به بروز بیماری کم خونی مزمن در مصرف کنندگان می شود. تاتن موجود در چای، موجب فعالیت بیش از حد سلول های اپیتلیال کلیه شده و کلیه را به مرور از کار می اندازد!

5 . مصرف زیاد چای دندان ها را لک دار و سیاه می کند.

جهت بررسی دقیقتر مضرات چای به وب سایت دکتر روازاده مراجعه نمایید.

________________________

سلام علیکم همسنگران بزرگوار. با توجه به مضراتی که چای مصرفی مردم کشور ما دارند، موسسه احیاگران سنت، حکمت و سلامت رضوان، واقع در نمایشگاه دائمی اقتصاد مقاومتی مشهد، طی اقدامی بصیرت گونه و دردمنشانه، اقدام به تولید چای سیب کرده است که جایگزین مناسبی برای چای معمولی است و خواص بیشماری دارد.

عزیزان همشهری و نیز شرکت ها و ادارات دولتی سراسر ایران که قصد " چشیدن طعم استثنایی این دمنوش گیاهی"  رو دارند میتونن با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند:

35098426 (051)

(  آقای تَکَلو )  09359646807

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۲ ۰۳ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۸
مسعود تکلو

همیشه لازم نیست بروی نوک حمله...
گاهی باید نرفت! گاهی باید نشست... و گاهی باید خفت!
"ﻣﺮﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ...
ﺩﺭ ﺷﺐ ﺧﻮﻑ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﯼ ﭘﯿﻤﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ"
یک چنین شبِ اولِ ربیعی بود که مردی خفت و تاریخ‌ساز شد!
امیرِ مومنان، علی(ع) شجاعانه در بسترِ پیامبر(ص) آرمیدند؛
تا زمانِ کافی برای خروجِ پیامبر از مکه را خریده‌ باشد، آن‌هم به بهایی گزاف...
یعنی قرار دادن جان خود در برابر ده‌ها شمشیرِ کفر که قصد قتل رسول‌ خدا را در بستر داشتند...
امیرالمومنین علی علیه‌السلام؛ این بزرگْ شگفتی‌سازِ تاریخ!
ناد علی مظهر العجائب...


برگرفته شده از darichehentezar.blog.ir
۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۳ ۰۳ دی ۹۳ ، ۰۱:۳۱
مسعود تکلو